intrastat  


intrastat
Poleska 37/6
51-354 Wrocław
tel. 717930992
mobile: 604794317
e-mail: info@intrastat-uslugi.com
DO¦WIADCZENIE
Działam jako agent celny od 2000 roku : intrastat, odprawy celne, procedury uproszczone, wnioski, pisma, rejestracja firm w celnych systemach informatycznych, współpraca z wrocławsk± Izb±,Urzędem i Oddziałami Celnymi, Oddziałem Celnym w Zabrzu (przesyłki celne pocztowe) , Izb± Celn± w Szczecinie ( intrastat ).
Copyright 2015 intrastat & INTERIA.PL