intrastat  


intrastat
Poleska 37/6
51-354 Wrocław
tel. 717930992
mobile: 604794317
e-mail: info@intrastat-uslugi.com
OBSŁUGA CELNA
reprezentacja firm przed ORGANAMI CELNYMI
Usługi w zakresie odpraw celnych, wniosków, pism, wszelkich spraw związanych z URZĘDEM CELNYM. Współpraca z agencjami celnymi wrocławskimi i oddziałami granicznymi.
Copyright 2015 intrastat & INTERIA.PL